Monitoring Duurzaam Door

Referentie

0-meting Duurzaam Door: Monitoring van transities in drie duurzaamheidsnetwerken.

Door Sol-Cocreatie werd met Wageningen Universiteit en TNO een netwerkanalyse gehouden waarin werd bepaald hoe de samenstelling van het netwerk is, welke actoren welke rollen hebben, en op welke wijze actoren met elkaar samenwerken en welke verwachtingen erover bestaan. Ook wordt met een survey in kaart gebracht welke concrete activiteiten (zullen) worden uitgevoerd en hoe (de mate van) het vertrouwen en commitment in het netwerk worden gezien. Opdrachtgever RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van EZ [2014]

 

Reacties zijn gesloten.