Training Leren in Transitie

Leren in transitieHoe kan je als verandermanager, projectleider of als medewerker effectief zijn én leren in een innovatie- en of transitieproces? Is verandering wel te managen? Hoe kan je anticiperen op verandering? Wat heb je daarvoor nodig? Kan je leren in transities? In een training leren in transitie maak je kennis met je eigen impliciete verwachtingen en capaciteiten en die van anderen. Je leert te zien waar jouw onverwachte mogelijkheden zitten en deze om te zetten in actie.

Hoe werkt leren in transitie

In een training van vier tot zes leerbijeenkomsten van een halve of hele dag met de trainingsgroep werk je aan een concrete verandering. Je eigen werksituatie wordt als uitgangspunt genomen, je traint dus ‘on the job’. We werken met interactieve methoden waarmee je eigen kennis expliciet kan maken, je nieuwe skills ontwikkelt en met elkaar kan leren. Er worden instrumenten aangereikt waarmee je het reflexieve en creatieve vermogen van jezelf en anderen versterkt. Je vergroot hiermee je inzicht in het transitieproces en ziet waar en hoe jij verschil kan maken. Je gaat leren in transitie. Het gaat hierbij wezenlijk om capaciteit en leiderschap, verantwoordelijkheid nemen voor echte grotere uitdagingen in je werk en ambities. Je leert de mogelijkheid om te heroriënteren en bij te sturen: doe ik, doen wij de juiste dingen, wat kan er anders? De training helpt om impliciete lessen uit lopende processen expliciet te krijgen. Creativiteit en lef helpen om te sturen naar nieuwe acties, intuïtief of strategisch, met nieuwe energie.

Voor wie is de training

Voor de veranderaars en de bijna-veranderaars: voor ambtenaren, docenten, teamleiders, HRM-ers en directieleden die zichzelf als innovatoren herkennen met interesse voor leer-en veranderprocessen en hun rol en competenties daarin

Leren van een bijzonder moment

Je benoemt een concreet doel waaraan je werkt en je kijkt terug in de tijd of er bijzondere momenten zijn. Je kijkt dan wat daar gebeurd is, wat jouw rol was, wat de positieve effecten zijn en welke obstakels je daarbij tegenkwam. Ook vraag je je af of je met de juiste dingen bezig bent, en wat er eventueel anders kan. Dit levert over het algemeen onverwachte inzichten, zogenaamde eye-openers. Dit zelfinzicht gecombineerd met begrip van het omliggende netwerk en systeem zet je om in nieuwe strategie en actie. Dat is leren ín transitie.

Effect Training Leren in Transitie

  • Sterker persoonlijk leiderschap; met meer vertrouwen en visie kunnen aansturen vanuit de positie van vernieuwer
  • Meer efficiëntie: beter kunnen overzien wat rol, functie en het takenpakket van de vernieuwer is, dit beter plannen en uitvoeren
  • Groter bereik: beter kunnen inspelen op strategisch-, tactisch – en operationeel niveau in de complexiteit van het netwerk/de organisatie
  • Meer effectiviteit: beter kunnen uitdragen wat de betekenis en meerwaarde van innovatie is op alle niveaus bij alle belanghebbenden

Meer informatie

Jifke.Sol@gmail.com | 06-12854076