Transitie Coaching

Transitie CoachingTransitie coaching bestaat uit groepscoaching en/of persoonlijke coaching in een verandertraject. Transitie coaching is een vorm van begeleiding waarbij de coach de ander(en) helpt om impliciete kennis en ervaringen expliciet te maken. De interventie van de coach bestaat uit het stellen van vragen en het aanbieden van geschikte werkvormen die veilig en helder zijn. Het effect van coaching is dat een stagnatie of blokkade wordt opgeheven, en de groep en/of het individu eyeopeners krijgt en nieuwe energie voor actie. Coaching is erop gericht dat het team, project, netwerk of individu weer zelfstandig verder kan en de aangeboden werkvormen zelfstandig kan toepassen.

Wanneer is transitie coaching nodig
Vooral bij transities en complexe uitdagingen is er veel onduidelijkheid en onzekerheid. Bijvoorbeeld een organisatie  heeft besloten om met zelfsturende teams te gaan werken. Of een gemeente heeft besloten om meer van buiten naar binnen te gaan werken. Zulke veranderingen kunnen voor onveiligheid en gebrek aan vertrouwen zorgen. Daar kunnen mensen en hun relaties last van krijgen. Dat kan leiden tot zand in de machine en uiteindelijk tot tijd- en geldverspilling. Coaching kan problemen in elk ontwikkelstadium opsporen en verhelpen waarmee een proces van samenwerken efficienter kan verlopen.

1. Transitie coaching groepen

Transite coaching van teams of netwerken bestaat uit korte wekelijkse of wat langere maandelijkse  bijeenkomsten, waarin ervaringen worden gedeeld, lessen worden getrokken en nieuwe acties worden bepaald. Bij maandelijkse bijeenkomsten gaat het om minstens drie tot vier leerbijeenkomsten binnen een verandertraject met alle teamleden of betrokkenen. In een maandelijkse bijeenkomst van dagdeel kunnen specifiekere werkvormen worden aangeboden zoals bijvoorbeeld reflexiviteit vergroten, creativiteit stroomlijnen, conflicten aanpakken of strategisch plannen. De kern van deze coaching is intervisie op basis van gezamenlijk leren.

2. Persoonlijke transitie coaching
Deze vorm van transitie coaching bestaat uit individuele gesprekken over je ambities en dromen, je competenties, je ervaringen en je inzichten. De werkmethode is gebaseerd op Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek). In elk gesprek wordt een koppeling gelegd met een specifieke rol in je werk of leven, de gewenste veranderingen daarin en je specifieke interventies daarbinnen. Je bepaalt in elk gesprek een concrete opdracht waar je mee aan het werk gaat.

Concreet
Je maakt afspraken voor minstens 3 gesprekken van 1.5 uur, bestaande uit een oriënterend gesprek, een reflexief, heroriënterend gesprek en een evaluatief eindgesprek. Soms wordt je gevraagd iets voor te bereiden. Na afloop van de gesprekken maak je telkens een kort verslag. De drie verslagen samen vormen een weerslag van je ambities , je ontwikkelingen en tenslotte je impact.

Effect
Je bouwt nieuwe kennis, inzichten, tools en vaardigheden op waarmee je sneller kan begrijpen welke dynamiek bij sociale innovatie speelt, je sneller ziet welke rol en competenties jij daarin hebt én welke interventie je wel/niet kan plegen. Je persoonlijke leiderschap wordt sterker, je bent daardoor effectiever en je maakt duidelijk een verschil.. Mensen staan verbaasd over hun eigen groei. Deelnemers aan eerdere trainingen geven bijvoorbeeld aan: ‘Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen, en durf meer mijn nek uit te steken’.

Persoonlijke coaching van transitie concreet toegepast bij
• Managers van kenniswerkplaatsen (regionale transitie)