Transitie Coaching Groepen

Transitie coaching van groepen of netwerken bestaat uit  het vergroten van het wederzijds vertrouwen en commitment aan het doel. De kern van de coaching is intervisie op basis van gezamenlijk leren. Dit vindt plaats in minstens drie tot vier leerbijeenkomsten binnen een verandertraject of project met alle deelnemers, teamleden, betrokkenen. De eerste bijeenkomst gaat in op verwachtingen, visie en waarden. De tweede bijeenkomst brengt impliciete ervaringen en kennis boven water en levert gezamenlijke mogelijkheden voor strategisch bijsturen en ieders  bijdrage daaraan. De derde bijeenkomst is gericht op oogsten van nieuwe kennis, het borgen hiervan in het systeem en het verspreiden ervan. Een vierde bijeenkomst kan gebruikt worden voor het aanpakken van conflicten in een team of project. Er zijn ook geheel andere bijeenkomsten mogelijk zoals het voeren van een open dialoog, het gebruik van een teambarometer en dergelijke. De aard van de coaching wordt in samenspraak met de groep ontwikkeld: het is maatwerk.  De begeleider zorgt ervoor dat de instructies helder zijn en de deelnemers zich veilig voelen.

Bijeenkomst 1: Gezamenlijke Visie en Waarden

Welke gezamenlijke visie bestaat er? Vanuit welke intrinsieke waarden werkt de groep? Verwachtingsmanagement en transitie; wat verwacht ieder lid van de groep van de groep en van zichzelf en van de groep. Welke afspraken zijn werkbaar? Resultaat: de groep kent een gezamenlijke stip op de horizon, het begin van een gemeenschappelijke taal en voelt hier energie en betrokkenheid bij. Verschillen zijn ook helder en bespreekbaar.

Bijeenkomst 2: Sociale innovatie en persoonlijk leiderschap

Theorie: Sociale innovatie en transitiemanagement, reflexiviteit/reflectie en integraliteit. Werkvormen: Persoonlijke kritische incidenten. Leren in duo’s. Competentie-scan. Resultaat: persoonlijke en gezamenlijke inzichten, nieuwe oriëntatie, nieuwe actie.

Bijeenkomst 3: Succesvol Creëren Methode

Succesvol creëren geeft flow, creativiteit en energie. Je wordt er vrolijk van en ziet wat je volgende stap is op gebieden waarop je graag iets wil creëren. In 7 stappen creëer en realiseer je een spannend doel als groep of/en als individu. De methode is gebaseerd op NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en de bedrijfsfilosofie van Walt Disney.

Leerbijeenkomst 4: Spel Mag ik van jou?

De veranderdriehoek bestaat uit drie rollen: de manager, de vernieuwer en de expert. Bij een conflict vervormen deze rollen naar ordebewaarder, activist en nerd. Het spel helpt om de latente behoefte boven water te krijgen en bespreekbaar te maken. Daarom heet het spel: Mag ik van jou?

Effect transitie coaching van groepe, teams of nertwerken
De groep, team of netwerk versterkt de capaciteit van de groep, er ontstaat meer wederzijds vertrouwen, meer commitment en meer bereidheid om te leren. De samenwerking wordt meer als een gezamenlijk avontuur ervaren, er ontstaat meer flow en creativiteit.

 

Reacties zijn gesloten.