Leerbijeenkomsten in leiderschap

Vier leerbijeenkomsten in leiderschap

1. Kennismaken met ambities
Theorie: Vitale netwerken, Innovatiespiraal
Werkvormen: Netwerkanalyse, Mini-intervisie, Post-it- methode-interview. Resultaat: Inzicht in persoonlijke of gezamenlijke ambities.

2. Sociale innovatie en persoonlijk leiderschap
Theorie : Sociale innovatie en transitie, reflexiviteit/reflectie
Werkvormen: Persoonlijke kritische incidenten. Leren in duo’s. Competentie-scan.
Resultaat: Nieuwe oriëntatie

De methode van persoonlijke reflexieve monitoring in actie (RMA 2.0) zal worden toegepast op de eigen ervaringen in projecten. Deze methode gaat uit van reflexiviteit, een manier van tweede orde leren waarbij meer wordt gelet op ‘doe ik de juiste dingen’ in plaats van ‘doe ik de dingen wel goed’. Het gaat hierbij allereerst om persoonlijke reflexiviteit, dit wordt in enkele stappen begeleid. Daarna worden inzichten met elkaar gedeeld, wat leidt tot een groter gezamenlijk kennisniveau. Dit levert bouwstenen voor nieuwe oriëntatie en acties gebaseerd op een groter gevoel van verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

3. Creativiteit Concreet!
Theorie: NLP, Walt Disney, Creatieve Wijsheid
Werkvorm: Succesvol Creëren Methode
Resultaat: Concreet Actieplan
De methodiek van succesvol creëren is gebaseerd op NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en de bedrijfsfilosofie van Walt Disney. Succesvol creëren geeft flow, creativiteit en energie. Je wordt er vrolijk van en ziet wat je volgende stap is op gebieden waarop je graag iets wil creëren. Bijvoorbeeld een projectvoorstel maken, iets opruimen, een relatie verbeteren, een bijzonder idee uitwerken etc. etc. Je doorloopt zeven stappen (dromer, doener, criticus, dromer, optimist, adviseur, wildcards) om tot een gericht individueel en/of gezamenlijk actieplan te komen binnen je casus. Het is een inspirerende, praktische, eenvoudige en doelmatige methode om creativiteit te stimuleren en te stroomlijnen.

4. Van stagnatie naar co-creatie!
Theorie: De veranderdriehoek. Dialoog principes. Onderstroom-bovenstroom.
Werkvorm: Spel Mag ik van Jou?
Resultaat: Betere samenwerking, meer effectiviteit

Bij het samenwerken aan innovatie stagneert de samenwerking dikwijls, terwijl we niet weten waar dat precies aan ligt. Met het spel Mag ik van Jou, wordt duidelijker welke behoefte je hebt vanuit verschillende rollen en hoe je daar bij rekening met elkaar kan houden. Dit spel is gebaseerd op de veranderdriehoek, waarin de manager, de vernieuwer en de expert elkaar tegenkomen in co-creatie, en ongewild vervormen naar ordebewaarders, activisten en overlevers. Vanuit deze vervormingen ontstaan conflicten, onbegrip en strijd. Dit spel laat op wonderbaarlijke zien wat je kan doen om dit te doorbreken.

Effect
Je bouwt nieuwe kennis, inzichten, tools en vaardigheden op waarmee je sneller kan begrijpen welke dynamiek bij sociale innovatie speelt, je sneller ziet welke rol en competenties jij zelf daarin hebt én welke interventie je wel/niet kan plegen. Je persoonlijke leiderschap wordt sterker, je bent daardoor effectiever en je maakt duidelijk een verschil. Mensen staan verbaasd over hun eigen groei. Deelnemers aan eerdere trainingen geven bijvoorbeeld aan : ‘Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen, doe interne PR en voel me meer betrokken als schakel bij het oplossen van vraagstukken’.

Kosten

De kosten zijn variabel, het is een kwestie van maatwerk. Gemiddeld kost een workshop met 8 deelnemers 800 euro. Een training van 4 dagdelen kost ongeveer 3000 excl. Btw.

 

Reacties zijn gesloten.